Det gäller att man inte överarbetar akvareller utan låter ljus och skuggor spela. Porträttet blir mer levande och som om man fångat en sekund i livet.