Att flickan älskar sin häst går inte att ta miste på. Just samspelet mellan människa och djur är vackert när man lyckas få fram det.