Detaljerna är viktiga för att kattens blick skall bli trovärdig.